אינדקס יהלום בקריות
העסק בעיר שלך
אינדקס עסקים
חזק במנועי החיפושקידום ופרסום באתר - קרא עכשיו  |  עדכנו אותנו - קבלו שורה בחינם  |   
 
ברוכים הבאים לאתר אינדקס יהלום – אינדקס טלפוני באינטרנט של בעלי המקצועות לפי סיווג מקצועות ומיקום בארץ. להלן תקנון האתר ותנאי השימוש בו.
 
 
 1. הקדמה וחלק כללי:
 
 1. אתרי www.yahalom-biz.biz ו/או https://www.yahalom-krayot.biz ו/או כל אתר עתידי של אינדקס יהלום (להלן: 'האתר') בבעלות הדף הראשון Dafirst – הדף הראשון, אסף וחיה דורי, (להלן: "בעלי האתר") ומשמש אתר לפרסום וקיטלוג אתרי בעלי מקצועות באינטרנט לפי מיקומם בארץ, כל זאת לפי צרכי הגולשים ובהתאם לאופי השירות הניתן באתר זה.
 
 1. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כמו כן, בכל מקום בו משתמשים בתקנון זה בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.
 
 1. כללי האתר מהווים הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולשים בו לבעלי האתר, הם מגדירים את הוראות הכניסה לאתר, השימוש בו וביצוע הרכישות והתשלום באמצעותו. אם אחד מתנאי תקנון זה אינו מוסכם עליך, הנך מתבקש להימנע מעשיית שימוש כלשהוא באתר.
 
 1. גלישה באתר ו/או רכישת שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך המודעת לקבל את תנאי התקנון ולנהוג לפיו.
 
 1. כל המבצע פעולה באתר או הגולש בו, לרבות גולשי האינטרנט הארעיים, מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם במלואם וללא סייג, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.
 
 1. בעלי האתר רשאים לעשות שנויים באתר או בתוכן של האתר מבלי לתת כל הודעה מראש ו/או התראה מראש לכל צד ג', ולכן על המשתמש לרבות משתמש ארעי ו/ואו כל גולש באתר, לקרוא ולהבין את תקנון האתר במלואו ובעיון כל אימת שהוא נכנס אליו ובכך הוא נותן הסכמתו המלאה וללא סייג להוראותיו ומקבלן באופן מלא.
 
 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשו על ידי המשתמשים באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמשים באתר ו/או הגולשים בו לבין בעלי האתר ו/או כנגד מי ממפעיליו. בהוראות תקנון זה אין כדי לשלול את הוראות חוקי מדינת ישראל.
 
 1. האתר מכיל בין היתר הסברים, מלל, עיצובים גראפיים, כלי תוכנה שונים ומידע אודות עסקים, טלפונים, כתובות, פירוט אתרי בית של העסקים וכד'. האתר מאפשר פרסום של תכנים לפי הוראות תקנון זה ולאחר אישור מוקדם של בעליו.
 
 1. תכני האתר שייכים לבעלי האתר, שהם בעלי הזכויות המלאות בהם. כל הפצה, העתקה, פרסום או שימוש בתוכן האתר בכל צורה שהיא לרבות העברה לצד ג', פרט לאמור בכללים דלהלן, אסור בהחלט, בין אם מדובר בשימוש ו/או העתקה חלקיים ו/או מלא בתכנים אלו.
 2. בעלי האתר לא יישאו בשום אחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, מחוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.
 
 1. הגולש באתר מצהיר כי הכניסה לאתר, השימוש בכל אחד משירותי האתר, הידע או פרסום המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצד הגולש לכל תנאי השימוש, ובעשותו כן הגולש מצהיר כי הוא קרא את תנאי השימוש, הוא מודע ומסכים להם, ומסכים אף לפעול על פיהם.
 
 
 
 
2.השימוש באתר והגבלות הנוגעות לשימוש זה:
 
 
א. כל שימוש בתכני האתר למטרות לא חוקיות אסור בהחלט. הלקוח מצהיר שהוא והוא בלבד אחראי לשימוש בתוכן שביצע באתר. לא ניתן לפרסם באתר כתבי נאצה, פורנוגרפיה מכל סוג, ו/או תכנים בלתי חוקיים, פוגעניים, מזיקים, מפירי זכויות קניין רוחני, פליליים וגזענים או תכנים דומים מכל סוג.
 
ב. בהזמנת שירות פרסומי עסקי בכל שירות משירותי האתר הגולש מתחייב לא לכלול כל טקסט, עיצוב, תמונה, גרפיקה או חומרים אחרים, השייכים לגורם שלישי ושיש עליהם זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או סימן מסחרי, ו/או מדגם, אלא אם כן יש ברשותו הרשאה/ חוזה רישיון מתאימים מבעלי זכויות הקניין רוחני הללו, לעשות שימוש כן. במידה וכך הדבר, יפנה לבעלי האתר ויחשוף בפניו את רשיון השימוש מצד ג' על זכויות הקניין הרוחני שברשותו.
 
ג. שירות פרסום עסקי יכלול בדרך כלל רשימת שם העסק סיווגו ובאיזה איזור גיאוגרפי הוא נמצא. כמו כן, טלפון וכתובת מדוייקת לרבות עיר וללא מיקוד.
 
ד. התכנים באתר כוללים מאמרים מקוריים שבעלי האתר יוצרים ועורכים לרווחת המפרסם. אין בתכנים אלו כדי לכבול את בעלי האתר לנכונות הרשום בתכנים אלו ומדובר בדיעה אישית בלבד של בעלי האתר. תכנים אלו מטרתם ליצור תוכן פרסומי מקורי ולא מועתק על מנת לקדם את העסקים המפרסמים. אין להעתיק תכנים אלו בשום צורה וחל איסור להעבירם לכל מדיה אחרת לרבות אמצעי פרסום אחרים. תכנים אלו בבעלות מלאה ובלעדית של בעלי האתר ככל המצוי באתר.
 
ה. האתר כולל מידע טלפוני חופשי לשימוש גולשי האתר. בעלי האתר לא מונעים מהגולשים להדפיס את המידע הנ"ל למטרות יצירת קשר עם העסקים המפרסמים בלבד. בעלי האתר אוסרים מכל המבקרים באתר לעשות כל שימוש מסחרי בו ו/או להפיצו בכל מדיה בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום.
 
ו. המידע הנמסר על ידי הגולשים באתר הוא מידע של המפרסמים בלבד.
 
ז. עסק המעוניין לפרסם ישלם סכום שנתי עבור פרסום. בעל העסק המפרסם יקבע את התכנים והקישורים ואך רק לאחר אישור של בעלי האתר כי הפרסום עומד בתנאי תקנון אתר זה ובתנאי הפרסום שהם קבעו, הפרסום יאושר ויעלה לאוויר.
 
ח. האתר כולל ערוץ פרסום נוסף מטעם גוגל אדסנס. אין לבעלי האתר כל שליטה על פרסום זה והוא בשליטה מלאה של חברת גוגל. מפרסמים דרך גוגל אדסנס לא יבואו בכל טענה לבעלי האתר ובעלי האתר מסירים מעצמם כל אחריות על התכנים המפורסמים דרך ערוץ פרסומי זה.
 
ט. הקישורים באתר הינם קישורים פנימיים. קישורים נוספים הם קישורים מהמודעות המפרסמות לאחר או עמוד נחיתה שהמפרסם מעוניין בהם. בעלי האתר אינם אחראיים על אתרים אלו המקושרים מהאתר.
 
י.בעלי האתר רשאים לבטל, לערוך או לשנות כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדית.
יא. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי או אינו עומד בסטנדרטים המקובלים באתר ו/או בתנאי תקנון זה, כל זאת בלא הודעה מוקדמת ו/או בקבלת אישור מבעלי העסק המפרסם.
 
יא.בעלי האתר משאירים לעצמם את הזכות לחסום או לבטל או להוריד כל מודעה שאינה עומדת בתנאי התקנון ו/או בתנאי תשלום שסוכמו עם בעלי המודעה, כל זאת בלא הודעה מוקדמת ו/או בקבלת אישור מבעלי העסק המפרסם.
 
 
 
3.  מבנה האתר ופרטי הגולשים:
 
א.מבנה האתר לרבות תרשים הזרימה שהוא בנוי על פיו כמו גם קישור הערים השונות שמכוסות על ידו בהקשר לעסקים, שיטת הסיווג והקיטלוג כל אלו מוגנים על פי דיני זכויות הקניין הרוחני, לרבות דיני זכויות יוצרים. אין לעשות כל שימוש במבנה האתר ובאופן שבו הוא מקטלג את בעלי העסק בלא אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
 
ב. על המפרסם למסור לבעלי האתר נתונים בסיסיים כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי כרטיס אשראי. המפרסם צריך לדעת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים פליליים ואזרחיים. בעלי האתר ישקלו האם לנקוט אמצעים כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות הגשת תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לבעלי האתר.
 
ג. יש להדגיש כי במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי לא יקבל המפרסם הודעה מתאימה מנציגי האתר והעסקה תבוטל חד צדדית.
 
 
    4. עסקאות/פרסומים באמצעות האתר:
 
 1. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד ג', אינה כוללת את האתר ו/או את בעלי האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר.
 
 1. בעלי האתר אינם צד לכל עסקה דלעיל, הם לא יישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגולש הגיע באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו.
 
 1. בעלי האתר לא ייקחו כל חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה, כיוון שהם לא צד לכל מחלוקת שתתעורר. פרסומת המוצגת באתר כוללת נתונים שהינם קניין המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש הפוגע במפרסם ו/או בעלי העסק המפרסם.
 
 1. פרסום מידע מסחרי או כל פרסומת באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. השימוש במידע הפרסומי דנן הינו לפי בחירתו ועל אחריותו של הגולש. בעלי האתר ממליצים לגולש להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, יש חובה על הגולש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, ויש לזכור כי לעולם איננו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 
 1. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעת פרסום או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולש לבין המפרסם הנוגע בדבר והאתר מהווה מתווך ו/או אמצעי קידום פרסומי בלבד למידע פרסומי זה.
 
 1. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. בעלי האתר רשאים לסלק מהאתר קישורים או להימנע מהוספת קישורים, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מהימן, מלא, נכון, עדכני או אמין ואין ו/לא יהיו לאף צדדים שלישיים כל טענה לגבי אמינות ו/או שלמות מידע זה.
 
 1. תחת שום נסיבה לא תחול על האתר ו/או על בעלי האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, פיצוי בגין כל נזק, לרבות נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, ושירות שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בפלילי, בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של פגיעה כלשהי בגולש עקב שימוש באתר ו/או עקב עסקה שנעשתה לאחר שימוש באתר.
 
 
5. הגבלות האחריות של בעלי האתר:
 
א. בעלי האתר לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו פרסום לא יתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממפרסם לפרסם את שירותיו. האחריות על המפרסם ליצור קשר עם בעלי האתר ולהודיע לבעלי האתר על הבעיה הטכנית במקרה כזה.
 
ב.בעלי האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
ג.בעלי האתר אינם נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות גולש ו/או מפרסם אשר מתקבל שלא באמצעות האתר ע"י צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיו"ב), ואשר אינם בשליטתה של בעלי האתר.
 
ד. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל את השירות לרבות חלקיות של כל שירות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 
ה. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תימחורי הפרסום ללא כל הודעה מוקדמת למפרסמים קיימים או חדשים.
 
ו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום פרסום השירותים/העסקים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הפרסום, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך הפרסום ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על השירותים בין מועד הפרסום לרכישת השירות המתוכנן, רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הרכישה, ו/או השירות, כולם או מקצתם.
 
ז. בשום מקרה לא יהיו ספקיהם ,בעלי זיכיונותיהם, מנהליהם, עובדיהם או סוכניהם של בעלי האתר אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מאובדן מידע או רווחים, כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים, דחייה או שיבוש בשירות. בשום מקרה לא יהיו בעלי האתר אחראים לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות/מפרסמים.
 
6. תנאים כלליים נוספים וזכויות קניין רוחני:
 
א. בקיום מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע מסוג כלשהו יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 
ב. בעלי האתר ימנעו ככל האפשר מסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים ו/או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר.
 
ג. נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות המפרסם/העסק המפרסם כפי שהם מופיעים באתר המפרסם לרבות טעות בטלפון ו/או בכתובת ו/או בכתובת האתר המפרסם, לא יחייב הדבר את בעלי האתר.
 
ד. לבעלי האתר זכויות היוצרים בכל מידע מסחרי או אחר, תצורה, תצוגה, תוכנה (כהגדרתה בחוק המחשבים), סימן מסחרי, עיצוב גרפי, גופנים, צבעים, גרפיקות, תמונות, איורים וכיוב', סודות מסחריים שפותחו או תוכננו או נוצרו או חוברו או פורסמו ע"י בעלי האתר בעצמם או שצד שלישי העביר את הזכויות בהם למפעיל האתר.
 
ה. חל איסור להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות המודעות המתפרסמות באתר), לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים צבעים, גרפיקות, תמונות וקוד מחשב, לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה לשימוש אישי ופרטי בלא קבלת רשותו המפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב.
 
ו. בכלל זה חל איסור לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, לשווק, למכור או להשתמש בתכנים מתוך האתר, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בלוחות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים ו/או מתחרים, בתוכנות מחשב, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס לרבות בעיתונים, או בכל מדיה אחרת כלשהי, בלא קבלת רשותו המפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב.
 
ז.חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב.
 
ח. חל איסור להשתמש באתר לצורך משלוח מודעות בעלות תוכן מסחרי או פרסומי אל מפרסמי המודעות באתר, או לניסיון העלאת פרסומות של צדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתו המפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב.
 
ט.אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר כלשהו לרבות אתרים מתחרים ו/או אינדקסים למיניהם, בלא לקבל את הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר בכל תכלית האיסור לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות אוטומטיות למשל מסוג crawlers, robots וכיו"ב או להפיץ נתונים אלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לאמצעים מסחריים כלשהם. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 
י. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (כגון תמונות, שרטוטים, מלל ייחודי וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
 
יא. בעלי האתר ו/או מי מטעמיהם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד.
 
יב. גופנים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים, שמות מסחריים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין בשום אופן להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן בעלי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש.
 
 
יג. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. רק לבית המשפט המוסמך בקריות, ישראל תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הלקוח כנגד בעלי האתר חייבת להיות מובאת בכתב לפניהם לא יאוחר מ 7 ימים מרגע קבלת השירות לראשונה, זאת לפני הגשת כל תביעה לבית המשפט.
 
יד. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי בכל עת ע"י האתר, על פי שיקול הדעת הבלעדי של בעלי האתר או מפעיליו.
בעלי האתר מאחלים לך שימוש פורה ומהנה בשירות המוצע באינדקס יהלום.

2011 © דן עדי, עו"ד, משרד עורכי דין לקניין רוחני


 אינדקס יהלום בקריות

אינדקס בקריות חיפוש עסקים בקריות
כתיבת תכנים מקוריים - פרסומים - חוויה בחיפוש

קידום ממומן - ניהול קמפיינים בגוגל
הדף הראשון - Dafirst 
חוקר פרטי בקריות
שיפוצים בקריות
קוסמטיקאית בקריות

. . .